Preskoči na vsebino


Božja beseda

je na tvoji poti iskanja posebej milostni kraj,
kjer se boš srečal z osebo ŽIVEGA BOGA.
V njej je On sam trajno navzoč …
On ti govori , odkriva svoje skrivnosti,
razodeva svoj načrt ljubezni za tvoje življenje…
Vstopa v tvoje življenje
in te spodbuja na različne načine:
zdaj k gorečnosti, zdaj k potrpežljivosti…
enkrat te opogumlja , spet drugič vabi … izziva … tolaži …
Lahko postavi pod vprašaj tvoje celotno življenje …
V Kristusovih ustih ima takšno moč,
da pokliče človeka po imenu
in ga naredi za apostola.

Božja beseda je torej:
ogledalo , ki ti pokaže tvojo pravo notranjo podobo.
vsakdanji kruh , ki te notranje hrani in krepi, da na poti ne omagaš.
studenec življenja, ki te očiščuje in izvir žive vode , ki daje življenje.
svetilka življenja, ki razsvetljuje tvoje korake, da na poti ne zablodiš.
tolažba in počitek, ko omaguješ
neprecenljiv zaklad …

Vsakokrat torej ko odpreš Sveto pismo za branje
in hkrati odpreš božjemu delovanju svoje srce in svoj razum, ti govori sam Bog in se ti daje na razpolago.
Božja beseda pa deluje, se vceplja v tvoje srce
in ga usposablja, da svobodno odgovori na Božji klic.

S KAKŠNO DRŽO PRISTOPI K BOŽJI BESEDI?

Pri branju božje besede gre za to, da v ljubezni iščeš Gospoda,
in prepoznaš »Njega, ki ga iščeš, Njega po komer hrepeni tvoje srce«.

Pristopaj z držo vere, ki te postavi v navzočnost in je temelj vsega.

Najpotrebnejši pogoj za razumevanje sta resnična ponižnost in čistost
srca.

Pristopaj z držo odprtosti, sprejemanja in pozornosti :
Kaj ti Bog želi povedati po svoji besedi ?
Kaj pričakuje od tebe sedaj in danes ?

Potrebna je zvestoba času (beri redno), kakor tudi zvestoba cilju , ki ga želiš doseči: iskati Boga in njegovo voljo v pisani besedi.

Ostajaj v domačnosti z Gospodom, beri in ponovno beri, vzemi si čas, da Božjo besedo notranje osvojiš.

KAKO BRATI ?

Izberi prostor: kolikor se da miren. Vzemi izbrani tekst SP.
Poišči telesno držo, v kateri boš lahko sproščen in zbran.
Vzemi si čas za umirjanje, za ponotranjenje (npr. z zavedanjem občutkov, s ponavljanjem neke svete besede – npr. »JEZUS«!)
Začni brati tekst, ki si ga izbral. Beri ga počasi, s srcem, besedo za besedo. Če je zate nov, ga najprej preberi v celoti in potem ga začni še enkrat počasi prebirati. Skušaj odkriti svoj lastni način, kako bi se prepustil, da te tekst notranje nagovori.
Ne pozabi na svoj prvi namen: Srečati se osebno z Bogom preko njegove besede. Besedo govori On, tebi osebno, tukaj in sedaj. Nima pomena, da hitiš: imaš pred seboj celo večnost.
Beri počasi, ustavi se, ponovno se vrni na tekst. »Prežvekuj besedo«, okušaj jo, asimiliraj jo vase preko notranjega ponavljanja. Pusti, da te razsvetli in sreča Bog, ki ti govori.
Pusti, da ti pridejo tvoje lastne besede, čustva in se angažiraj v pogovoru z Gospodom. Reagiraj na to, kar se v tvoji notranjosti premika, medtem ko govoriš z Gospodom. Bodi z Njim »od srca do srca«!
Nadaljuj ta ljubeči odnos z Gospodom tako dolgo, kot je to le mogoče. In potem lahko nadaljuješ branje teksta vedno v smislu » biti« in se z Njim »prijateljsko pogovarjati«.
Če ti je dan trenutek »tihe domačnosti«, ga sprejmi s hvaležnostjo in ostani v tišini s svojim Bogom. Potem se po potrebi in nagibu Svetega Duha počasi vrni k pogovoru, k razmišljanju ali branju. Bodi občutljiv za notranje nagibe Svetega Duha.
Najdi svoj način, kako boš molitev končal.
Pojdi in skupaj z Njim stori, kar si v molitvi spoznal!

Lokacija:
Print Friendly and PDF