Preskoči na vsebino


30. 07. 2022-.27. 08. 2022

 MSGR. DR. IVAN JURKOVIČ LETOS PRAZNUJE 70 LET

Dr. Ivan Jurkovič spada med vrhunske vatikanske diplomate. Kot Slovenec z dolgoletnim stažem v vatikanski diplomaciji zaseda najbolj odgovorna in zahtevna delovna mesta, saj je pripravljal pot velikim zgodovinskim dogodkom.

Ivan Jurkovič se je rodil 10. junija 1952 v Banjaloki pri Kočevju, v duhovnika pa je bil posvečen pri 25 letih v Ljubljani. Ljubljanski nadškof dr. Alojzij Šuštar je v njem prepoznal talente za diplomatsko službo. Po diplomatskem izobraževanju na Papeški cerkveni akademiji v Rimu je na Papeški lateranski univerzi leta 1988 doktoriral iz cerkvenega prava. Kot apostolski nuncij je med letoma 2001 in 2016 deloval v državah, ki so danes v središču pozornosti, v Belorusiji, Ukrajini in Ruski federaciji. V Rimu so mu vseskozi priznavali odlično poznavanje slovanskega vzhoda. Prefinjen čut tako za celovitost slovanskega sveta kot za medverski dialog mu je pomagal, da se je na poseben način zavzemal za zbliževanje med krščanskimi cerkvami vzhoda in zahoda in za novo razumevanje Evrope kot celovite zgodovinsko-kulturne enote. Za zasluge v odnosu do Ukrajinske pravoslavne cerkve (moskovski patriarhat) je prejel medaljo velikega kneza sv. Vladimirja, apostolom enakega, druge stopnje, moskovski patriarh Kiril pa ga je odlikoval z medaljo Ruske pravoslavne cerkve »slave in časti« prve stopnje. Ruska medicinska univerza Pirogova mu je podelila zlato medaljo za posebne zasluge. Ker velja za enega boljših poznavalcev razmer v tem delu Evrope, je pomembno prispeval k zgodovinskemu srečanju papeža Frančiška in moskovskega patriarha Kirila, 12. februarja 2016 na Kubi, katerega rezultat je bila njuna skupna izjava, znana tudi kot havanska deklaracija. Od 2016 do 2021 je zastopal papeža in Sveti sedež kot stalni opazovalec pri Združenih narodih v Ženevi in številnih drugih agencijah in organizacijah. V tem času je bil imenovan tudi za častnega senatorja Univerze v Ljubljani. Lani ga je papež imenoval za nuncija v Kanadi, državi, ki ji Vatikan trenutno posveča precejšnjo pozornost zaradi odzivanja na odkritje različnih oblik zlorab nad štiri tisoč indijanskimi otroki v internatskih šolah v 19. stoletju, papež pa bo Kanado tudi obiskal od 24. do 30. julija. Nadškof Jurkovič je tako imel polno dela s pripravami na papežev obisk..

Njegovi sodelavci opisujejo nuncija Jurkoviča kot izredno potrpežljivega in gostoljubnega človeka, ki vedno išče rešitve v dialogu in spoštljivem pogovoru. Občudujejo njegovo neverjetno disciplino do dela, ki mu je zaupano, in nenehno skrb za spremljanje sveta in človeštva. Slovenski duhovnik in vatikanski diplomat Matjaž Roter takole pravi o nadškofu Ivanu Jurkoviču: »Ob njem sem v prvi vrsti začutil človeka, ki ti je blizu. Je preprost in dostojanstven. Je duhovnik, ki ceni duhovniško prijateljstvo in sobratsko povezanost. Pomagal mi je spoznavati skrivnosti vesolja in neba, kjer sva v nočnih urah zrla s teleskopom v nebo ter iskala planete in zvezde. Nepozabne so razlage neba in vesolja, v katerih se zrcali delo Stvarnika. Je izredno podkovan tudi v računalništvu in informatiki.« Nuncij Ivan Jurkovič poleg slovenščine govori tudi angleško, francosko, italijansko, špansko, nemško in rusko (v ruščini je napisal tri priročnike s področja kanonskega prava). Iz vsega tega lahko zaslutimo, kako je dr. Ivan Jurkovič vsestransko razgledana osebnost in intelektualec svetovnega kova (formata). Svetovljanskost nuncija Jurkoviča se kaže tudi v odličnem poznavanju svetovne kuhinje. Doma je tudi v klasični in sodobni pop glasbi. Je navdušen ljubitelj moderne arhitekture in odličen poznavalec svetovne književnosti.

             Cenjenemu g. nadškofu in apostolskemu nunciju dr. Ivanu Jurkoviču iskreno čestitamo ob tem jubileju in mu želimo še na »mnogaja ljeta« obilo zdravja, srečnih, blagoslovljenih in ustvarjalnih trenutkov.

Dragi farani! Na praznik Marijinega vnebovzetja bo v ponedeljek, 15. 8. 2022 ob 9h prišel med nas spoštovani g. nuncij Jurkovič in zato vas takrat lepo vabimo k sv. maši, da se skupaj Bogu zahvalimo za njegovih 70 let. Po sv. maši ste skupaj z našim jubilantom lepo vabljeni k druženju in praznovanju v župnijski atrij. Dobre gospodinje ste lepo naprošene in povabljene, da za to praznovanje napečete peciva in ga prinesete v nedeljo, 14. 8. od 18h do 20h v župnijske pastoralne prostore.

 

 

15. 8. 2022: MARIJA V NEBESA VZETA, PROSI ZA NAS!

O Marija, Mati usmiljena, Mati v nebesa vzeta,

Daj nam veselja in miru in pomagaj,

da bomo drug drugemu izkazovali

prav takšno usmiljenje,

kakršno ti po svoji milosrčnosti

naklanjaš nam.

bl. Mati Terezija

Vsebinsko današnji praznik predstavlja veliko napetost, v kateri živimo. Postavljeni smo v nenehen boj za pravičnost in graditev skupnosti, v boj proti vsem oblikam smrti. Če je kristjan človek vstajenja in je njegova perspektiva vnebovzetje, ki ga je Marija že doživela, potem ne more sprejemati nobene oblike smrti: ne telesne ne duševne, ne duhovne ne politične in ne gospodarske. Vemo, da na zemlji ne bomo ustvarili raja, ker to ni mogoče, lahko pa se borimo proti zlu in vsaki obliki smrti, da svet ne bi postal pekel. Zato Vnebovzeta v nas budi teženje k eshatologiji, kar nas zavezuje, da poglabljamo in bogatimo skupno življenje; da pomagamo prebujati globine bližnjih, kjer je ujeto teženje po pristni molitvi – tem srečanju z Bogom. Zato je prva naloga kristjana, da prebudi človeka za skrivnost in tragičnost njegovega življenja hkrati, da ga iztrga apatičnosti ter ga usmeri v njegov smisel; mu pomaga predokusiti neizmernost njegove možne večnosti. Marija je z vnebovzetjem, ki je logična posledica Kristusovega vnebohoda, z vso svojo človeško naravo, dušo in telesom, dokončno in v vsej polnosti vstopila v prostorje trinitarične Božje ljubezni. S tem je izstopila iz zaprtosti tega sveta, iz zaprtosti naše zemeljske končnosti. Ta odprtost sveta je zakramentalno vedno prisotna v Cerkvi, v njeni zakramentalni resničnosti, kjer vedno izvira življenje, ki je močnejše od smrti. Krst, birma, evharistija in drugi zakramenti že sejejo v nas in po nas v svet semena poveličanega življenja, ki ga danes zremo v polnosti uresničenega v Mariji. Z lastnim duhovnim življenjem, ki zajema naše telo in dušo, smo zato že v tem zemeljskem življenju vpeti v neizmerni dinamizem vstajenja, v katerem smo vsi povezani med seboj in ki se poglablja ter utrjuje s svetostjo. Prosimo Marijo, naj s svojo mogočno priprošnjo spremlja naša prizadevanja, da bo odmev preobražajočega dogajanja dosegel našo družbeno stvarnost, ki še kako potrebuje okrepljenega duha pravičnosti, poštenja in pripravljenosti osebnega darovanja za resnično skupno dobro.

 

AKTIVNO PRIČAKOVANJE

Ljudje neradi čakamo. Če moramo čakati, postanemo živčni. Pomislimo samo na čakanje pri zobozdravniku ali pa na čakanje v vrsti pred okencem za dokumente. Seveda pa obstaja tudi druga vrsta čakanja – veselo pričakovanje: ko fant čaka na zmenek z dekletom, na primer. Podobno so veseli starši, ko se njihov otrok vrne s potovanja ali študija v tujini. V tem veselju mu mama pripravi najljubšo jed, ko pa je v Angliji, kjer je bil na jezikovnem tečaju, tako slaba hrana. Pričakovanje zna biti lepo in veselo, ko čakaš na ljubljeno osebo. Kdor ima vero, pričakuje Kristusa, je buden in pripravljen, da ga sprejme.

Ko sem obiskal zelo bolno starejšo gospo, mi je mirno dejala: »Sedaj čakam.« Nekoliko mi je bilo nerodno, kajti mislil sem, da bo rekla: »Sedaj čakam smrt!« Pa je nadaljevala: »Sedaj čakam Kristusa, da pride pome.« Vse življenje je bila povezana z njim. Zanj je delala, z njim trpela, njega je molila, sedaj ga je čakala v moči vere vanj in z ljubeznijo, s katero ga je ljubila. Njeno končno pričakovanje je bila vsota številnih »majhnih pričakovanj« Gospoda. Dejala je še, da veliko moli. V slogu današnjega evangelija bi lahko rekli, da je budno čakala. Vera ji je pomagala, da se ni bala, ampak je pripravljena čakala Kristusa.

»Blagor tistim služabnikom, ki jih bo gospodar ob svojem prihodu našel budne. Resnično, povem vam: Opasal se bo in jih posedel za mizo. Pristopil bo in jim stregel« (Lk 12,37). Kako pomembno je budno čakati, evangelij ponazori s kar tremi prilikami: o gospodarju, ki se vrača s svatbe; o tatu, za katerega ne vemo, kdaj se prikrade, in o oskrbniku, ki v pričakovanju gospodarja vestno opravlja delo. Moder je tisti, ki čaka pripravljen, nespameten pa tisti, ki ni pripravljen.

Ne samo da je modro pripravljen čakati Gospoda, velja tudi, da je vesel, kdor pričakuje ljubljeno osebo. Bolj ko ljubimo, bolj se bomo veselili. Seveda ne gre za pasivno čakanje, ampak čakamo pripravljeni, kajti gorje oskrbniku, ki »ničesar ne pripravi«.

 

DOGODKI PRED NAMI

  • 15. 8. 2022: Na praznik MARIJINEGA VNEBOVZETJA bo ob 9h daroval sv. mašo g. nadškof in apostolski nuncij dr. Ivan Jurkovič. Lepo vabljeni.

ORATORIJ: ZA BOŽJO SLAVO

Kot že veste, bo v letošnjem letu od 17– 20. 8. 2022 v naši župniji potekal oratorij.

Spoznavali bomo življenje Ignacija Lojolskega in se zabavali. Prijavnice najdete pod korom ali na spletni strani. Lahko jih oddate v škatlo pod korom ali pa jih pošljete na mail: julija.zver5@gmail .

PROGRAM:

  • 17.-19. avgust: 9.00-16.00
  • 20. avgust: -ob 9.00 priprave na mašo

                                 -ob 10.30 zaključna sveta maša, vabljeni tudi starši

Prisrčno vabljeni.

-Prvi petek in sobota. Petek, 5. 8. je prvi v mesecu, namenjen češčenju Srca Jezusovega. V petek bom obiskoval bolnike na domovih. Prva sobota je 6. 8., namenjena češčenju Marijinega srca.

-Župnijski rožni venec. V avgustu bomo molili »za nove duhovniške in redovniške poklice« (splošni namen) ter »za g. nadškofa in nuncija dr. Ivana Jurkoviča in za vse slovenske škofe« (posebni namen). Vsi molivci župnijskega rožnega venca ste lepo vabljeni na prvo soboto v avgustu – 6. 8. k sv. maši in po njej v cerkvi na kratko srečanje. Če želite, sporočite v župnišče vaš molitveni namen za molitev rožnega venca.

-Prvo- in tretje nedeljsko darovanje. Prvonedeljsko darovanje za potrebe župnije bo v juniju v nedeljo, 7. 8., nabirka tretje nedelje v maju pa za obnovo – 21. 8. Vsem darovalcem iskrena hvala in Bog povrni.

 Darovi za cerkev. Za pokritje vseh stroškov z ogrevanjem vred lahko darujete v župnijski nabiralnik ali pa nakažete svoj dar na župnijski tekoči račun pri NKBM: SI56 0430 2000 3308 363 s pripisom »Darovi vernikov«. Hvala in Bog povrni!

Dobra dela. J.H.; M. Š.; P. Z. Hvala in Bog povrni.

Naši pokojni: +Edo Grabrijan, Slovenčeva; +Hildegarda Velepič; Vojkova. Naj počivata v miru!

Mašni nameni. V avgustu že sprejemamo mašne namene za november 2022. Pridite in darujte za sv. maše. Škofje so sklenili, da je od 1. 9. 2022 dar za sv. mašo 23€, gregorijanske maše pa 750€.

 

Razveseli svojo dušo:

 

UČITELJ – »Kaj bo pa vaš sin, ko bo velik?«

– »Upamo, da bo učitelj.«

– »Pa kaže kakšne pedagoške sposobnosti?«

– »Tega ne vemo. Ima pa veliko veselje do počitnic.«

Lokacija:
Print Friendly and PDF