Preskoči na vsebino


23. 09. 2022 - 19. 11. 2022

SVETNIKI NAŠI VZORNIKI IN PRIPROŠNJIKI

Praznik vseh svetnikov je predvsem praznik majhnih, preprostih, neznatnih svetnikov, ki so ‘utonili’ v  množici svetih. Vsak dan v letu imamo na koledarju imena svetnikov, ki jih je Cerkev uradno razglasila, danes pa se spominjamo: tistih milijonov mater, ki so se posvetile ob svojih otrocih in družinah med štirimi stenami doma; tiste množice mož, ki so zvesto izvrševali svojo službo v tovarni, v pisarni, za prodajalno mizo, na polju; tistih številnih študentov in mladih delavcev, ki jih je Bog poklical sredi najlepših načrtov in sredi dela, pa so bili pripravljeni na srečanje z njim; tistih nepreglednih množic starih, zapuščenih, bolnih, hromih, naglušnih, slepih, zapostavljenih ljudi, ki so v preizkušnjah dozoreli za nebesa; tistih živčnih ljudi, ljudi nagle jeze in z mnogimi slabimi lastnostmi, ki so si iz dneva v dan, od spovedi do spovedi, prizadevali, da bi popravili svoj značaj; tistih preprostih kmečkih duš, ki so živele povezane z Bogom in so brale njegovo pismo v lepoti sveta in so tako o njegovi dobroti vedele več kot učeni profesorji … Med svetniki so tudi naši prijatelji, naši najožji sorodniki. Vsi tisti, ki so živeli v istem svetu kot mi in v enakih okoliščinah kot mi, pa so znali v vsem iskati in najti Boga.

Praznik vseh svetnikov je veliki dan vere, upanja in ljubezni. To ni ‘dan mrtvih’, kot je bilo napisano na naših koledarjih do nedavna (in je na nekaterih še!). To je dan živih, kajti Bog je zvest in trdno drži njegova obljuba: “Kdor v me veruje, bo živel, tudi če umrje!” Ti preprosti svetniki, ki so morda utonili v pozabo kmalu potem, ko so umrli in se umaknili iz človeške družbe, živijo. Človeške oči ne vidijo vsega. Ne vidimo Boga in ne vidimo veselja, ki ga je Bog naklonil svojim svetim. Vsi naši rajni, ki počivajo na pokopališčih in drugod v naročju zemlje, so bili ustvarjeni in krščeni zato, da bi postali svetniki. Ta pot je namenjena tudi nam, ki smo s krstom vstopili v občestvo svetih.

 

ZAHVALNA NEDELJA:

Evangelij današnje nedelje nam predstavlja Jezusa, obkroženega s saduceji, ki so zanikali vstajenje.Vendar so ravno glede te teme postavili Jezusu vprašanje, da bi ga spravili v zadrego in osmešili vero v vstajenje mrtvih. Pri tem so izhajali iz namišljenega primera: Neka žena je imela sedem mož, ki so umrli drug za drugim; vprašali so Jezusa: 'Čigava bo torej ta žena, ko bo umrla?' Jezus, ki je vedno krotak in potrpežljiv, najprej odgovori, da za življenje po smrti ne veljajo ista merila kot za to zemeljsko. Večno življenje je drugačno življenje v drugačni razsežnosti, kjer med drugim ne bo več poroke, ki je vezana na naše bivanje na tem svetu. Vstali, pravi Jezus, bodo kot angeli in bodo živeli v drugačnem stanju, ki ga sedaj še ne moremo okušati ali si ga predstavljati. Tako je Jezus to razložil.

Za tem pa gre Jezus, če lahko tako rečemo, v protinapad. S tako preprostostjo in izvirnostjo navaja Sveto pismo, da resnično z občudovanjem gledamo na našega Učitelja. Potrditev vstajenja je Jezus našel v prizoru, ko je Mojzes pred gorečim grmom in se Bog razodene kot Bog Abrahamov, Izakov in Jakobov. Božje ime je povezano z imeni mož in žena, s katerimi se On veže, in ta vez je močnejša od smrti. Mi lahko tudi rečemo za odnos Boga z nami, z vsakim od nas: On je naš Bog! On je Bog vsakega od nas, kot da bi On nosil naše ime. To On z veseljem pove in to je zaveza. Zdaj veste, zakaj Jezus pravi: 'Bog pa ni Bog mrtvih, ampak živih, kajti njemu vsi živijo.' In tista odločilna in temeljna vez je zaveza z Jezusom. On sam je Zaveza, Življenje in Vstajenje. V Jezusu nam Bog podarja večno življenje. Podarja ga vsem in tako imamo po njem vsi upanje v življenje, ki je še bolj resnično kot sedanje. Življenje, ki nam ga Bog pripravlja, ni preprosto odprava tega sedanjega, je življenje, ki presega našo predstavo, saj nas Bog nenehno preseneča s svojo ljubeznijo in usmiljenjem.

Zato je to, kar se bo zgodilo, ravno nasprotno, kar so pričakovali saduceji. Ne projicirajmo tega življenja v večnost, v drugo življenje, ki nas čaka, ampak naj večnost osvetljuje in daje upanje zemeljskemu življenju vsakega od nas. 

 

MISIJONSKA NEDELJA 2022

Danes je misijonska nedelja. Povabljeni smo k premišljevanju o poslanstvu v osrčju krščanske vere. Cerkev je namreč misijonska po naravi; če to ne bi bila, ne bi bila več Kristusova Cerkev, ampak eno izmed združenj, ki bi kaj kmalu iztrošilo svoj smisel in izginilo.

Svet najbolj potrebuje evangelij Jezusa Kristusa. Po Cerkvi nadaljuje svoje poslanstvo usmiljenega Samarijana in zdravi krvaveče rane človeštva; nadaljuje poslanstvo Dobrega pastirja in neprestano išče izgubljene na krivih in brezciljnih poteh. Hvala Bogu ne manjka pomenljivih izkušenj, ki pričujejo o moči preobrazbe evangelija. Lahko pomislimo na mnoga pričevanja o tem, kako evangelij pomaga premagovati zapiranje, spopade in rasizem ter spodbuja spravo, bratstvo in deljenje dobrin.

Misijon Cerkvi govori, da ni sama sebi name, temveč orodje in posrednica kraljestva. Povabljeni smo k veselemu oznanjevanju v Cerkvi. Ne imejmo pred seboj strahu, ampak veselje, ki ga daje mirna vest in navdušenje nad Kristusom. Naredimo tisto, kar nam vest naroča. Bodimo zvesti Bogu, čeprav ne moremo storiti veliko. Vsak droben korak šteje, naj bo le narejen vedno v pravi smeri.

Kako preprosto lahko razumemo, kaj je naša naloga, da bomo resnični misijonarji. Bodimo kakor otroci. Odpovejmo se svojim predstavam in samovolji ter sprejmimo Njegovo voljo za življenjsko vodilo. Brez dvoma nas bo ta vodila v ljubečo skrb za bližnjega, še posebej za najbolj trpečega. Ne zadošča, da živimo za drugega, zanj moramo tudi umreti, še več, ne herojske smrti, ampak v preziru in zasmehovanju, ker se borimo za Božjo ljubezen, za Njegovo resnico … Tu se začne naše misijonsko delo. Naj traja vse življenje, ne le na misijonsko nedeljo.

Praznik Vseh svetih (1. november) je za kristjana praznik veselja, ker so mnogi naši verni bratje in sestre že dosegli nebeško slavo in jih že častimo na naših oltarjih. Praznik spada med največje krščanske praznike. V ospredju so naši poveličani člani Cerkve, ki se že radujejo nebeške slave in poveličanja. Mnoge Cerkev pozna, jih občuduje in nam daje za zgled, naj jih v svojem življenju posnemamo. Praznik VSEH SVETIH je zapovedan, zato se ta dan pravi kristjan zagotovo udeleži svete maše. Vse štiri dele rožnega venca bomo začeli moliti ob 7.40. Vabljeni!
      Na 1. november popoldne se ob 14. 30 zberemo k molitvam na pokopališču v Stožicah, da bi molili za vse rajne, ki še potrebujejo naše molitve in pomoči. Vera nas uči, da moramo v kraj očiščevanja, če na zemlji nismo dovolj ljubili in zadoščali za svoje grehe. Rajnim in sebi lahko pomagamo s tem, da prejmemo zakramente sv. spovedi in vrednega sv. obhajila. Kdor prejme sv. zakramenta spovedi in obhajila, obišče cerkev ali pokopališče, moli vsaj Oče naš, Zdrava Marija, Slava Očetu za rajne in po papeževem namenu, LAHKO NAMENI RAJNIM POPOLNI ODPUSTEK, s katerim so rajni rešeni časnih in večnih kazni.

HVALA ZA VSE

 

Gospod, zahvaljujem se ti

za vse svoje življenje,

za luči in sence, za veselje in žalost,

saj potrebujem vse.

 

Zahvaljujem se za sonce,

prav tako tudi za dež:

sonce me lepo ogreje,

dež me prijetno osveži.

 

Zahvaljujem se za pohvalo,

enako pa tudi za grajo:

pohvala me spodbudi, okrepi,

graja pa me modro pouči.

 

Zahvaljujem se za zdravje,

pa tudi za kakšno bolezen:

zdravje mi omogoča, da delam,

v bolezni pa čutim svojo nemoč.

 

Zahvaljujem se za občestvo,

toda tudi za tiho samoto:

občestvo mi podarja ljudi,

v samoti pa si z menoj Ti.

 

DOGODKI PRED NAMI

ORGELSKI KONCERT

»CERKVENO NEMŠKI IN FRANCOSKI SKLADATELJI«

z mag. Tomažem  NAGODETOM

KJE?  V stoženski župnijski cerkvi. KDAJ? V  petek, 28. 10. 2022 ob 19.30.

Lepo vabljeni!

 

-Običajni OFER ZA g. ŽUPNIKA bo na zahvalno nedeljo, 6.11.2022.

Mežnarji in mežnarice imajo srečanje v ponedeljek, 8. 11. po večerni sv. maši.

Tajništvo ŽPS ima sestanek v ponedeljek, 7. 11. po večerni sv. maši.

Ministranti in Asistentje imajo srečanje v soboto, 05.11. ob 9h. Vabljeni tudi novi člani.

ŽPS ima sestanek v sredo, 16. 11. z začetkom s sv. mašo in nato v župnijski dvorani.

Odrasli pevski zbor ob četrtkih ob 19.30. Vabljeni novi člani.

Družinski pevski zbor ob četrtkih ob 19.30. Vabljeni novi člani.

2. in 3. HAGIO-EVANGELIZACIJSKO SREČANJE »SVETI DUH PREBIVA V NAS«

Skupnost MiR Slovenija lepo vabli na HAGIO-EVANGELIZACIJSKA SREČANJA z naslovom SVETI DUH PREBIVA V NAS. Obe srečanji bosta v soboto, 12. 11.  in 26. 11. ob 17h v pastoralnih prostorih župnije Lj-Stožice. Dobrodošli.

Prvi petek in sobota. Petek, 4. 11., je prvi v mesecu, namenjen češčenju Srca Jezusovega. V petek bom obiskoval bolnike na domovih. Prva sobota je 5. 11., namenjena češčenju Marijinega srca.

Župnijski rožni venec. V novembru bomo župnijski rožni venec molili »za nove duhovniške in redovniške poklice« (splošni namen) ter »za zdravje našega farana in faranke« (posebni namen). Vsi molivci župnijskega rožnega venca ste lepo vabljeni na prvo soboto v novembru – 5.11. k sv. maši in po njej v cerkvi na kratko srečanje.

Kdor želi sporočiti molitveni namen, po katerem bi se molilo rožni venec, naj to stori v župnišču.

 Prvo- in tretje nedeljsko darovanje. Prvonedeljsko darovanje za potrebe župnije bo v nedeljo, 13.11. tretjenedeljska nabirka pa za obnovo - 27.11.    Iskrena hvala vsem, ki darujete za potrebe naše župnije.

Darovi za cerkev. Za pokritje vseh stroškov z ogrevanjem vred lahko darujete v župnijski nabiralnik ali pa nakažete svoj dar na župnijski tekoči račun, ki je odprt pri NKBM: SI56 0430 2000 3308 363 s pripisom »Darovi vernikov«.

Dobra dela. J.H. Bog povrni! 

Mašni nameni. V mesecu novembru sprejemamo mašne namene za februar in marec 2022. Pridite in darujte za sv. maše.

Naši pokojni: +Marjan Maček in +Marija Mokovič, Reboljeva, +Anton Sladič, Trebinjska. Naj počivajo v miru!

MOLITVE ZA RAJNE: od 15.-31.10.  2022 lahko prinesete za molitve za rajne. V pismo lepo napišete za katere pokojne naj se moli in zraven priložite vaš dar za to. Kolikor darov bomo zbrali, toliko sv. maš se bo opravilo po namenu »za naše rajne« v katere bodo vključeni vsi vaši molitveni nameni za rajne. Vaš molitveni namen za rajne z darom lahko oddate g. župniku ali pa v nabiralnik, ki bo na sredini cerkve. Boglonaj.

Razveseli svojo dušo:

OPITOST – Na Martinovo Janez po službi spet odide v gostilno: »Liter vina, prosim.« Počasi ga popije in reče: »Še pol litra vina, prosim:« Tudi to počasi spije.

 Spet malo pozneje: »Dva deci vina.« Še to popije in  se zvrne pod mizo in reče: »Čudno, manj ko pijem, bolj sem pijan.«

 

 

 

 

Lokacija:
Print Friendly and PDF