Preskoči na vsebino


11. 3. - 7. 4. 2018

Izgovori.

(Mr 3,20–35)

Prva dva človeka krivdo za greh prelagata na druge. Adam malodane kar na Boga: Žena, ki si mi jo dal, me je zapeljala; (češ, zakaj si mi jo pa dal?). Žena podobno: S aj si ti ustvaril kačo? Ko so po vojni v Nürnbergu sodili nacističnim zločincem, so se nekateri izgovarjali, da za zločine niso vedeli, drugi, da so izpolnjevali le povelja višjih. Takih Nürnbergov je na svetu bilo in jih bo.
Ker človek nima popolnega spoznanja in ni popolnoma svoboden, teže njegove krivde ni mogoče izmeriti. O krivdi sami pa ni dvoma. Tudi če bi Evo zapeljevalo deset kač, bi mogla biti na vse gluha; če bi Adamu sto žena ponujalo jabolko, bi mogel reči: Ne, hvala!
Pripoved o njunem spoznanju, da sta naga, nas utegne navesti na sklepanje, da sta se pregrešila s spolnostjo. Ker pa vemo, da ju je Bog takoj po stvarjenju blagoslovil in jima naročil, naj se plodita in množita ter napolnite zemljo, je moral biti njun greh drugačen. Zaradi telesne nagote se jima pred Bogom ni bilo potrebno sramovati in skrivati, saj ju je on taka ustvaril in sta kdo ve kako dolgo takšna pred njim živela. Njuna nagota je bila  v spoznanju, da sta bila Bogu nepokorna in hlepela postati njemu enaka.
Kača naj bi se za kazen plazila po zemlji in jo jedla. Toda kača se je po zemlji plazila že prej, saj je bila tako ustvarjena. Pomen pripovedi je, da se greh plazi po tleh, da nima visokih ciljev, da ni sposoben težiti kvišku in da tega tudi noče. Nepriznanje Boga je obenem nepriznanje Duha, trditev, da obstaja samo materija. Če ni duha, je vse samo snov in zemlja. Kdor se zadovolji s samo zemljo, se po njej plazi in jo je. Drugo mu ne preostane.
»Sovraštvo bom naredil med teboj in ženo«. S tem sovraštvom se na svoj način srečujemo vsi, ko vse življenje čutimo v sebi napetost med resnico in lažjo, ljubeznijo in sovraštvom ter sploh med dobrim in hudim. Priteguje nas oboje, odločati pa moramo sami. Prav to pa je za nas priložnost, da rastemo v dobrem.

MIVA.

“ZA VSAK SREČNO PREVOŽEN KILOMETER
STOTIN ZA MISIJONSKI AVTO”
ali bolje rečeno:
MOJ DAR BOGA SLAVI
ZA VSE PREVOŽENE POTI.

Ustanova Miva-Slovenija, ki deluje v okviru Misijonskega središča Slovenije in je članica svetovne Mive, že več desetletij zbira sredstva za prevozna sredstva v misijonih. Večji del zbranih sredstev gre za potrebe naših misijonarjev. Na njihov predlog pa vsako leto darujemo kakšno vozilo za potrebe neslovenskega misijonarja.
Naj vas geslo Mivine akcije Moj dar Boga slavi za vse prevožene poti vsako leto spomni na lepe trenutke v vašem avtu in srečno prevožene poti. Obenem pa naj poživi vašo solidarnost s tistimi, ki jim bo vaš dar za misijonsko vozilo rešil življenje in vrnil zdravje, omogočil pot v šolo, do misijona, pripeljal misijonarja do ljudi, ki ga željno pričakujejo misijonarja, zvozil gradbeni material za cerkev, šolo, dispanzer . Naj vas akcija MIVA nagovori, da boste ob prošnji za srečno vožnjo z veseljem darovali tudi za misijonska vozila.
Vsi smo danes še kako vezani na prometna sredstva. Krištofova nedelja nas vsako leto v juliju poveže v skupni molitvi in prošnji k nebeškemu Očetu, da bi nas vse na priprošnjo sv. Krištofa varoval pri vseh vožnjah na vseh poteh našega življenja. Vozniki, pa tudi drugi, ob tej priložnosti namenijo svoj dar za srečno prevožene kilometre. Kako mogočen je ta dar in kako rešilen za naše misijonarje in ljudi v tretjem svetu, zgovorno pričajo vozila, sad te akcije Miva.
Da lahko misijonarji opravljajo svoje človekoljubno poslanstvo, potrebujejo prevozna sredstva. Njihovo delo je večinoma v krajih, ki so zelo oddaljeni od središč. Dobro vozilo jim omogoča, da lahko prevažajo v te kraje hrano, gradbeni material, učitelje, katehiste in otroke, predvsem pa bolnike in tako rešujejo življenja. Krištofova nedelja je zato obilen božji blagoslov za vse voznike, saj jim poleg blagoslova Bog podarja tudi zavest, da morajo odgovorno in pametno voziti. Je pa še poseben blagoslov, ki ga Bog preko darov, zbranih ob tej nedelji za akcijo MIVA, poklanja našim misijonarjem in jim omogoča varna in rešilna pota posebej po brezpotjih Afrike, Azije in južne Amerike.
Krištofova nedelja nas tako povezuje z božjo dobroto in božjim varstvom. Naša dobrota pa objema misijonarje in ljudi v misijonskih deželah.


Tudi letošnje leto ste povabljeni, da na Kristofovo nedeljo, 22. julija, darujete stotin za prevožen kilometer za nakup avtomobilov misijonarjem.

Med sveto mašo ob 9.30 bo še blagoslov avtomobilov.

Verouk.

Vse informacije v zvezi z veroukom najdete na župnijski internetni strani: začetek vpisa k verouku, prijave prvošolcev, vpisni list za vpis prvošolcev in predšolskih otrok, urnik verouka ...

Župnijski rožni venec.

V mesecu juliju bomo v župnijskem rožnem vencu molili za nove duhovne poklice (splošni namen) in za zdravje(posebni namen).

V mesecu avgustu bomo v župnijskem rožnem vencu molili za nove duhovne poklice (splošni namen) in za spreobrnjenje v slovenskem narodu in naši župniji (posebni namen).

Če bi kdo od vas, dragi župljani, želel sporočiti molitveni namen, po katerem bi v živem rožnem vencu še posebej molili, naj to stori v župnišču.

Prvo- in tretjenedeljsko darovanje.

Zahvala vsem, ki darujete na tretjo nedeljo v mesecu in tako zbirate sredstva za obnovo. V juniju se je zbralo 722,33 EUR. Tretjenedeljska nabirka v juliju bo  bo v nedeljo, 15. 7., v avgustu pa v nedeljo, 19. 8.
Zahvala vsem, ki darujete na prvo nedeljo v mesecu za potrebe župnije. Zaradi vaših darov lahko žup­nija »normalno živi«.
Prvonedeljsko darovanje v juliju bo v nedeljo, 1. 7., v avgustu pa 5. 8.

Krsti.

Krščen je bil:
Sven Boh, Presetnikova.
Iskrene čestitke novokrščencu, staršem in botri.

Pogrebi.

Cerkveno pokopan je bil:
Milan Omahen, Vojkova.
Gospod, daj mu večni mir in pokoj.

Dobra dela.

Za cerkev so darovali: Ž.R. 100 EUR, D.A. 80 EUR, L.S. 200 EUR. Bog povrni za vaše darove.

Mašni nameni.

V mesecu juliju ne sprejemamo mašnih namenov. Meseca avgusta pa bomo pričeli sprejemati mašne namene za mesec november. Vabimo vas: Pridite in darujte za svete maše.

Lokacija:
Print Friendly and PDF