Navodila župnije Ljubljana Stožice

za velikonočne praznike 2020

v času epidemije COVID-19

 

 

Veliki četrtek, 9. april 2020

 1. Krizmena maša na veliki četrtek bo prestavljena na čas, ko se bodo razmere uredile.
 2. Večerna sveta maša: ob 18,00 v zaprti cerkvi brez navzočnosti ljudstva.

Vabim vas, da se pridružite v neposrednem prenosu svete maše po župnijski spletni strani župnije Ljubljana - Koseze ali v duhu z molitvijo rožnega venca za duhovne poklice oziroma preberete pasijon po Janezu.

 1. Po večerni sveti maši zvonovi utihnejo.

 

Veliki petek, 10. april 2020

 1. Škofje oziroma stolni župniki bodo v zaprtih stolnicah ob 18.00 brez navzočnosti vernikov opravili bogoslužje velikega petka.
 2. 2. Molitev križevega pota v župnijski cerkvi, ob 15.00 brez ljudstva. Vabim vas, da se pridružite v neposrednem prenosu križevega pota po župnijski spletni strani župnije Ljubljana - Koseze ali po valovih Radia Ognjišče.
 3. Obred velikega petka: ob 18.00. Vabim vas, da se pridružite v neposrednem prenosu obredov velikega petka po župnijski spletni strani župnije Ljubljana - Koseze. Če se ne morete vključiti v katerekoli avdio ali video prenos, vas vabim, da se v duhu pridružite z molitvijo žalostnega dela rožnega venca.

Ta dan naj prevladujeta sveta tihota in premišljevanje Gospodovega trpljenja.

 

 

Velika sobota, 11. april 2020

 1. Blagoslov in delitev ognja letos odpade.
 2. Škofje ordinariji določajo, da je zaradi epidemije veljaven blagoslov jedil po spletu, televiziji oz. radiu.
 3. Vse vernike vabim, da pripravite VELIKONOČNA JEDILA in se DOMA pridružite spletnemu prenosu blagoslova velikonočnih jedil iz župnijske spletni strani župnije Ljubljana - Koseze, ob 15.00 in 17.00. Lahko se udeležite tudi televizijskega prenosa blagoslova velikonočnih jedil iz mariborske stolnice, ki bo na TV SLO 1 predvidoma ob 15.00 in 17.00.

Verniki istočasno, ko duhovnik v cerkvi, doma SAMI z blagoslovljeno vodo spoštljivo BLAGOSLOVITE jedila.

 1. Velikonočna vigilija bo, ob 20.00 v zaprti župnijski cerkvi brez ljudstva.

Vabim vas, da se velikonočni vigiliji pridružite v neposrednem prenosu vigilije po župnijski spletni strani župnije Ljubljana - Koseze.

 1. Na veliko soboto zvečer vas vabim tudi k ogledu velikonočne poslanice slovenskih škofov, ki bo na TV SLO 1.

 

Blagoslov velikonočnih jedil

 

 

V  teh razmerah lahko opravite kratko domače bogoslužje in tudi sami blagoslovite velikonočna jedila:

 

1. Znamenje križa

 

2. Desetka rožnega venca

 

3. Božja beseda

 

Berilo iz pete Mojzesove knjige (Mz 8, 2-3).

Mojzes je govoril izvoljenemu ljudstvu: Spominjaj se vsega pota, po katerem te je Gospod, tvoj Bog, teh štirideset let vodil po puščavi, da bi te ponižal in preskusil, da bi spoznal, kaj je v tvojem srcu, ali boš spolnjeval njegove zapovedi ali ne. Poniževal te je in te stradal, potem pa hranil z mano, ki je nisi poznal in je niso poznali tvoji očetje, da bi ti pokazal, da človek ne živi samo od kruha; kajti človek živi od vsega, kar nastaja po Gospodovih ustih.

 

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 6,47-51).

Resnično, resnično, povem vam: Kdor veruje vame, ima večno življenje. Jaz sem kruh življenja. Vasi očetje so v puščavi jedli mano in so umrli. To je kruh, ki prihaja iz nebes, da kdor od njega je, ne umrje. Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo je od tega kruha, bo živel vekomaj. Kruh pa, ki ga bom dal jaz, je moje meso za življenje sveta.

 

4. Blagoslovna molitev velikonočnih jedil (po možnosti z blagoslovljeno vodo)

 

Molimo. Bog, naš Oče, od tebe so vse dobrine, od tebe je vse, kar smo in kar imamo. Blagoslovi te jedi in nas nauči, da bomo v tvojih darovih gledali tvojo neskončno ljubezen. Vsi, ki jih bomo uživali, naj se veselimo telesnega in dušnega zdravja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

 

 

Velika noč, 12. april 2020

 1. Na veliko noč bosta sveti maši ob 7.00 in 10.00 v zaprti župnijski cerkvi brez ljudstva. Vabim vas, da se pridružite v neposrednem prenosu slovesnih prazničnih svetih maš po župnijski spletni strani župnije Ljubljana - Koseze.
 2. Ob 8.00 se bodo oglasili vsi zvonovi po Sloveniji kot vabilo k zajtrku in v znamenje velikonočnega praznika. Vabim vas, da se ob 8.00 zberemo na velikonočnem zajtrku in zmolimo naslednjo molitev:

 

Blagoslov velikonočnega zajtrka

 

 

Znamenje križa.

 

Oče naš.

 

Molimo. Nebeški Oče, blagoslovi ta velikonočni zajtrk. Naj nas velikonočni prazniki tako prenovijo, da bomo vedno bolj hrepeneli po duhovni hrani ter jo našli v tvoji besedi in sveti evharistični skrivnosti. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

 

 

 1. Ta dan lahko spremljate prenos velikonočne svete maše iz mariborske stolnice (TV SLO 2 ob 10.00) in so ob 11.35 ogledate tudi tedenski nagovor nadškofa Zoreta (TV SLO 1), kateremu bo sledil prenos papeževega blagoslova Urbi et Orbi, ki bo predvidoma ob 12.00 na TV SLO 1.
 2. Vabim vas k darovanju za svete mašne in za vzdrževanje župnije z nakazilom na bančni račun župnije.