Preskoči na vsebino


Drže pri Sveti maši

Od znamenja zakristijskega zvonca do konca glavne mašne prošnje: stojimo.

Med berili in psalmom: sedimo.

Med alelujo, vrstico in evangelijem: stojimo. Stojimo tudi, če je samo vrstica, na primer v postu.

Med homilijo (pridigo): sedimo.

Med izpovedjo vere in prošnjami vernikov za vse potrebe: stojimo. Pri besedah: »in se je utelesil ... «: se globoko priklonimo.

Med pripravljanjem darov: sedimo.

Od vključno povabila »Molite, bratje in sestre« do konca »svet, svet, svet«: stojimo.

Med evharistično molitvijo stojimo ali klečimo do vzklika »skrivnost vere. Klečijo tisti, ki so v klopeh. Po »skrivnost vere« do »očenaša« tisti, ki so v klopeh, klečijo ali sedijo; tisti, ki imajo stole, sedijo.
Tisti, ki med evharistično molitvijo stojijo, se pri mašnikovem pokleku pri spremenjenju globoko priklonijo.

Od povabila k očenašu do vključno: »Gospod, nisem vreden«: stojimo.

Po obhajilu klečimo ali sedimo (podobno kot pri točki 8).

Med prošnjo po obhajilu: stojimo.

Med oznanili: sedimo.

Med blagoslovom: stojimo.

Med sklepno pesmijo: stojimo.

Lokacija:
Print Friendly and PDF