5. in 6. razred - lekcije: 1. lekcija 2. lekcija 3. lekcija 4. lekcija 5. lekcija 6. lekcija 7. lekcija 8. lekcija ... 11. lekcija 12. lekcija 13. lekcija Cerkev na slovenskem Delovni zvezek: 1. lekcija - delovni zvezek 2. lekcija - delovni zvezek 3. lekcija - delovni zvezek 4. lekcija - delovni zvezek 5. lekcija - delovni zvezek 6. lekcija - delovni zvezek 7. lekcija - delovni zvezek 8. lekcija - delovni zvezek ... 11. lekcija - delovni zvezek 12. lekcija - delovni zvezek 13. lekcija - delovni zvezek Cerkev na slovenskem - delovni zvezekhttp://zupnija-lj-stozice.rkc.si/index.php/content/display/779