Leto XXVI št. 4 (05. 04. 2020 - 30. 05. 2020) Leto XXVI št. 3 (01. 03. 2020 - 04. 04. 2020) Leto XXVI št. 2 (26. 01. 2020 - 29. 02. 2020) Leto XXVI št. 1 (22. 12. 2019 - 25. 01. 2020)http://zupnija-lj-stozice.rkc.si/index.php/content/display/787