Preskoči na vsebino


10.LET DELOVANJA SKUPINE »POPOTNIKI« V ŽUPNIJI SV. DUHA, LJUBLJANA STOŽICE

V začetku leta 2003 je bila na pobudo nekaj župljanov in s soglasjem takratnega župnika Tomaža Nagodeta na prvem srečanju ustanovljena skupina, ki smo jo pozneje poimenovali »POPOTNIKI«. Skupina je bila vsa ta leta odprta za vse župljane in smo bili skupina tisti, ki smo se najavljene poti tudi udeležili. Odprta je tudi za vse naše znance, sorodnike in prijatelje izven naše župnije, ki se nam želijo in so se nam že pridružili na kateri od naših poti. Osnovna zamisel naše dejavnosti je vsekakor storiti nekaj za telesno oziroma celostno zdravje, zlasti tistih župljanov, ki se iz različnih razlogov sami ne odločijo za nekaj ali več korakov gibanja na svežem zraku, pa vedo, da bi bilo to zelo potrebno. In res se na določeno pot odzove od 5 do 10 oseb, včasih tudi več. Običajno takrat, ko gre z nami na pot ali pot celo pripravi kakšen od domačih duhovnikov.

Letno smo do sedaj organizirali približno 30 poti, to je okrog 300 poti v 10 letih. Nekatere so bolj priljubljene in jih večkrat ponovimo, druge prehodimo samo enkrat. Na teh poteh, ki so v večini znotraj meja naše države, vedno znova odkrivamo, kako lepa je naša domovina Slovenija. Tako se včasih udeležimo vsakoletnih množičnih organiziranih poti, poimenovanih po zaslužnih znanih Slovencih kot so: Župančičeva, Levstikova. Jurčičeva, Baragova, Krekova, Vrtovčeva pot itd. Posamezniki pripravijo in vodijo različne poti. Tako obiskujemo  zelene doline kot tudi z gorskim cvetjem bogate planine, od podzemnih jam do gričev, hribov in visokih gora, na poti si ogledamo tudi znamenite cerkve, gradove, muzeje in ostalo kulturno dediščino Slovencev. Zahtevnost in ostali podatki določene poti je teden dni pred odhodom objavljena v naši župniji – pri nedeljskih oznanilih, oglasnem okenčku pri stranskih vratih ali preko elektronske pošte. Trikrat letno imamo Popotniki srečanje, ko se dogovorimo in pregledamo program poti za naslednje 4 mesece. Načrtovane poti po koledarju razporedi voditelj Popotnikov, ko dobi vse ponujene predloge in sicer okvirno že za celo leto vnaprej, kar je potrebno za župnijski pastoralni načrt. Voditelj Popotnikov je tudi član ŽPS in neposredno odgovoren g. župniku za vse naše delovanje, mi člani pa smo odgovorni naši vodji in vsej župnijski skupnosti. Za varnost na poti skrbi vsak udeleženec sam, nujno je treba spoštovati in upoštevati navodila voditelja posamezne poti. In do sedaj, hvala Bogu in Angelom varuhom, še nismo imeli nobene večje nezgode.

S tem, ko smo svojim bližnjim podarili nekaj svojega časa, bodisi z vodenjem naše skupine, z udeležbo in vodenjem posamezne poti, s podarjeno vožnjo do izhodišča poti, z delitvijo dobrot iz nahrbtnika ali kakšna majhna pomoč na poti, smo obogatili drug drugega. Postali smo bogatejši za spoznanje, da se vse, kar je iz ljubezni podarjeno, večkratno povrne. Mislim, da ni potrebno posebej poudariti, da smo na vseh naših poteh, ki jih vodimo Popotniki, tudi in predvsem kristijani in ponosni stoženski župljani.

 

Jože Bevcer

 

V soboto, 15.9 2012 smo skupina »POPOTNIKI« v župniji Stožice praznovali svojo 10.letnico. Obeležili smo jo s kosilom in prijetnim druženjem v gostilni »Pri Boštjanu« na Križni gori. Ob 12.00 uri se nas je pred župniščem zbralo 30 župljanov, ki smo se vsaj enkrat udeležili kakšnega izleta s Popotniki. Na Križni gori nas je pričakal prijazen g. Boštjan s »ta kratkim«, k dobri volji je prispevalo tudi toplo sončno vreme. Pred kosilom smo se zahvalili dolgoletnemu vodji skupine g. Jožetu Bevcerju za dobro in skrbno vodenje skupine. Povedal je nekaj o nastanku skupine, nekaj statističnih podatkov o opravljenih izletih, članih, nekaj anekdot ... Obed smo začeli z zahvalo in molitvijo g. župnika Sebastijana Cerka.
Sprehodili smo se do bližnje cerkvice sv. Križa, ki nam jo je odprla ga. mežnarca. Tako smo imeli možnost jo videti tudi od znotraj. Kar  samo od sebe nam je na usta prišla pesem Kraljevo znamnje križ stoji in še nekaj Marijinih pesmi. Po sprehodu se je v gostilni prilegla še kavica s pecivom in seveda dobra »popotnišks debata« o že novih načrtih za naprej.
 

Nada Dolničar, voditeljica popotnikov
 

Galerija: klikni tukaj!

Lokacija:
Print Friendly and PDF