https://zupnija-lj-stozice.rkc.si/index.php/content/display/727<![CDATA[Praznovanje Božiča in prijateljsko druženje (27. 12. 2013)]]><![CDATA[Božični koncert DePZ Stoženke in OPZ Stožki (26. 12. 2013)]]><![CDATA[Izdelovanje daril in krašenje cerkve za božič (21.12.2013)]]><![CDATA[Dekanijsko srečanje otroških in mladinskih pevskih zborov v Šentvidu (10. 02. 2013)]]>