Leto XXV št. 11 (24. 11. 2019 - 21. 12. 2019) Leto XXV št. 10 (27. 10. 2019 - 23. 11. 2019) Leto XXV št. 09 (29. 09. 2019 - 26. 10. 2019) Leto XXV št. 08 (01. 09. 2019 - 28. 09. 2019) Leto XXV št. 07 (16. 06. 2019 - 31. 08. 2019) Leto XXV št. 06 (19. 05. 2019 - 15. 06. 2019) Leto XXV št. 05 (21. 04. 2019 - 18. 05. 2019) Leto XXV št. 04 (16. 03. 2019 - 20. 04. 2019) Leto XXV št. 03 (17. 02. 2019 - 16. 03. 2019) Leto XXV št. 02 (20. 01. 2019 - 16. 02. 2019) Leto XXV št. 01 (23. 12. 2018 - 19. 01. 2019)https://zupnija-lj-stozice.rkc.si/index.php/content/display/782