Preskoči na vsebino

nalagam novice...

Oznanila

Leto XXVI št. 6 (05. 07. 2020 - 29. 08. 2020)

 

Dragi župnljani!

Pandemija COVID-19 je prizadela ne samo naš narod, ampak celoten svet. Pred tem si ne more in ne sme nihče zatiskati oči. Mnogi bodo ostali brez zaposlitve, zato bo ponekod za mnoge še težje, ko je bilo do sedaj. Naša krščanska dolžnost je, da take posameznike in družine poskušamo poiskati in jim po svojih močeh tudi pomagati.
Moge izmed njih je morda sram, da bi prosili za pomoč, zato vas vse prosim, da to sporočite v župnišče na telefonsko tajnico ali osebno v času uradnih ur. Kako te ljudi poiskati?
V tem tednu smo imeli sestanek župnijske Karitas. Na sestanku smo sklenili, da poskušamo ustvariti župnijsko mrežo, v katero bi bili vključeni vsi župljani in sicer z enim samim namenom: poiskati v naši župniji tiste, ki so zaradi krize ostali brez zaposlitve.
Prosim vas: Napnimo oči in poskušajmo s svojimi prijatelji in znanci pogledati okoli sebe in poiskati te posameznike ali družine. Bog lonaj!
Će pa ste sami v stiski, se oglasite v župnišču. Pomagali vam bomo po svojih najboljših močeh.

Župnik

Uradne ure so zopet po ustaljenem urniku v ponedeljek in petek od 18. do 18.45.

Svete maše ob nedeljah bodo v juniju, juliju in avgustu ob 8. in 9. uri.

Prosim vas, da se razporedite na vse tri nedeljske svete maše in še na sobotno večerno. Pri vsaki sveti maši bo lahko prbl. 90 oseb, zato vas prosim za strpnost, če kdo ne bo mogel v cerkev tisto uro, za katero se je odločil priti, in bo zato moral priti kasneje.

 

Tukaj je objavljen tudi že nov urnik verouka (če bo v jeseni seveda vse normalno).

 

Povzetek navodil SŠK za ponovno vzpostavitev bogoslužja po cerkvah.

 1. Župniki in drugi duhovniki obhajajo svete maše z verniki pod naslednjimi pogoji:
  • Udeležba je dovoljena samo zdravim osebam, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature.
  • Škofje ordinariji s tem odlokom do preklica dovoljujejo, da verniki dolžnost nedeljske svete maše izpolnijo tako, da se udeležijo svete maše enkrat v tednu na kateri koli dan. Bolniki in ostareli, ki ne morejo v cerkev, ter drugi zdravstveno ogroženi naj sveto mašo spremljajo po medijih, prejmejo duhovno obhajilo ter darujejo Bogu svoje molitve in trpljenje (prim. kan. 1248, § 2 ZCP).
  • Verniki morajo v cerkvi in v klopeh ohranjati medsebojno varnostno razdaljo vsaj 1,5 metra, kar pomeni, da mora biti vsaj vsaka druga vrsta prazna. Te omejitve ne veljajo za družine oz. osebe, ki živijo v istem gospodinjstvu.
  • V cerkvi mora vsak vernik nositi svojo zaščitno masko oz. temu primerno zaščito (šal, ruta ipd.).
  • Pri vhodu v cerkev si mora vernik razkužiti roke z ustreznim razkužilnim sredstvom, ki ga zagotovi župnik oz. župnijski sodelavci.
  • V cerkvi ali drugem zaprtem prostoru je lahko naenkrat največ toliko oseb, kolikor jih prostor lahko sprejme ob upoštevanju varnostne razdalje 1,5 metra.
  • Sodelovanje diakonov, ministrantov, bralcev beril oz. drugih bogoslužnih sodelavcev je mogoče samo ob upoštevanju varnostne razdalje 1,5 metra. Izjema so le nujna opravila med sveto mašo (podaja bogoslužnih predmetov ipd.).